12.-13. června 2021

Muzeum českého venkova, zámek Kačina (Národní zemědělské muzeum)

otevřeno po celý rok

Otevřeno během víkendu otevřených zahrad:
sobota:
10:00 - 17:00
neděle:
10:00 - 17:00

Dopravní spojení:
autem po vlastní ose, vlakem do Kutné Hory hlavní nádraží a poté pěšky


Další informace:
parkoviště pro auta
vhodné pro vozíčkáře
vstup se psem
vhodné s dětmi
WC
občerstvení
lokalita:
Svatý Mikuláš , Středočeský kraj, Česká republika
typ objektu:
historický park
adresa:
Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora
kontaktní osoba:
Mgr. Kamila Trnečková - koordinační a projektový pracovník, edukátor
e-mail:
oficiální web:

Popis

Muzeum českého venkova, pobočka Národního zemědělského muzea, sídlí ve výjimečně krásných prostorách zámku Kačina. Zámek, který nechal postavit hrabě Jan Rudolf Chotek v letech 1806–1824, je ojedinělou ukázkou čistého empírového slohu. Rozlehlá křídla zámku skrývají jedinečnou Chotkovskou knihovnu, salony, historickou lékárnu a dobové divadlo. V zámecké zahradě, vybudované ve stylu anglického přírodně-krajinářského parku, najdete skleník, bylinkovou zahrádku i naučnou stezku. Zámecký park na Kačině je starší než samotný zámek. Již roku 1789 v souvislosti s přípravou staveniště zámku byla provedena řada terénních úprav a položeny základy parku. Projekt kačinské zámecké zahrady vypracoval významný vídeňský botanik N. J. Jacquin (1727–1817), ředitel císařské zahrady v Schrönbrunnu. Původní dubiny a bory byly v kačinském parku postupně doplňovány dalšími druhy dřevin. Od počátku 70. let 18. století sem Chotkové nechali dovážet a vysazovat cizokrajné dřeviny. Tak se na Kačinu dostaly tyrolské modříny, ale i kaštanovníky, akáty či pinie nebo moruše. Zámecký park na Kačině však počátkem 19. století postupně získával jinou podobu díky drobným zahradním stavbám, které vtiskly anglickému parku romantický ráz. V parku byly budovány letohrady, klidná zákoutí na Kamajce a Libuši, zřizovány umělé ostrůvky na rybníku, vysazovány aleje atd. Na přelomu 18. a 19. století vzniklo přímo na Kačině také zahradnictví, ve třicátých letech 19. století tu byla vystavěna i oranžerie. Zahradnictví sloužilo k zásobování zámku květinami, schraňovalo také citrusy a další exotické rostliny v zimním období. Dodávalo na zámecký stůl i čerstvé ovoce a zeleninu. Dnes je součástí parku i skleník a zahrada léčivých rostlin. V zahradě najdeme více než stovku botanických druhů rostlin, pěstovaných již od středověku v klášterních zahradách či v zahradách lékárníků. Přírodní památka Kačina Přírodní památka Kačina je rozlehlé území o výměře 197 ha. Většinu rozlohy území zaujímá zalesněná část, bývalá zámecká obora. Asi třetinu bezlesí, zejména v okolí stejnojmenného zámku Kačina, tvoří převážně travní porosty se solitérními stromy a remízky. Rozlohou nepatrná, ale pro výskyt vzácných druhů důležitá je i přítomnost vodních ploch – rybníčku, tůní a slepého ramena říčky Klejnárky. Důvodem vyhlášení Přírodní památky Kačina je přítomnost zachovalých porostů „tvrdého luhu“, tzn. lesních společenstev s dominantním zastoupením stromů s tvrdým dřevem – zejména dubu letního a jasanu ztepilého s příměsí jilmu. Dále jsou zde cenné mokřadní biotopy a společenstva bezkolencových luk. Nejvíce je lokalita Kačina ceněna z pohledu entomologického – žije zde mnoho druhů vzácného hmyzu a u některých je Kačina jediným místem potvrzeného výskytu v Čechách. Evropsky významná lokalita Kačina v soustavě NATURY 2000 Přírodní společenství Kačiny chrání kromě českých zákonů i zákony evropské. Území Kačina je v soustavě evropsky významných lokalit (EVL) Natura 2000 coby biotop (stanoviště) vzácných brouků páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus).

Doprovodné akce

Akci Víkend otevřených zahrad bychom rádi propojili s další akcí nazvanou MAKAČÍNO - jde o festival zámeckého divadla - malé kačinské divadlo, který se koná na zámku Kačina v sobotu 13.6. 2021, v neděli 14. 6. 2021. Jde o divadelní maraton různých dramatických a hudebních žánrů navazujících na tradici klasicistního divadla, které na zámku vybudovala rodina Chotků.

PROGRAM - SOBOTA 12.6.2021
10:00 loutkové divadlo pro děti
11:00 divadlo pro děti
13:00 - 13:45 komentovaná prohlídka výstavy Epifyty (Roman Kváč)
14:00 maňáskové divadlo pro děti
15:00 - 15:45 komentovaná prohlídka zeleninové zahrádky (Roman Kváč)
16:00 divadlo pro dospělé
+ celý den otevřený skleník

NEDĚLE 13.6.2021
10:00 divadlo pro děti
13:00 - 14:00 přednáška v parku - Příběh o vlivu lidského hospodaření na kačinskou přírodu (Ing. Šárka Kopecká)
14:30 - 15:30 přednáška v parku - Chotkovské ovocnictví + prohlídka zámeckého sadu (PhDr. Pavel Novák, CSc.)
15:00 divadlo pro dospělé
16:30 divadlo pro děti
+ celý den otevřený skleník
Pro děti budou v parku dále připraveny tematické dílničky - jedno téma bude vyrábění divadelních masek (škrabošek), druhé bude korespondovat s tématem ovocnářství.

Názvy jednotlivých divadelních představeních můžeme v případě zájmu doplnit
Víkend otevřených zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz 2012-17 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM