12.-13. června 2021

Záložní (dříve kuchyňská) zahrada - Státního hradu a zámku Český Krumlov


Otevřeno během víkendu otevřených zahrad:
sobota:
10.00 - 14.00

Dopravní spojení:
autobusem, vlakem nebo individuálně do Českého Krumlova a následně pěšky do Důlní ulice, kde je boční vchod do zásobní zahrady u objekru Paraplíčka, vstup je vzdálen cca 100 m od hlavního vstupu do zámecké zahrady


Další informace:
lokalita:
Český Krumlov, Jihočeský kraj, Česká republika
typ objektu:
historická zahrada
adresa:
K Zámecké zahradě 61, Český Krumlov
kontaktní osoba:
Ing. Jiří Olšan
e-mail:
oficiální web:

Popis

Zásobní zahradnictví zámku Český Krumlov je situováno na jižním okraji zámeckého areálu na hraně plošiny bývalé říční terasy řeky Vltavy a přilehlých svazích s východní expozicí. Na severovýchodě jej vymezuje hluboká strž nad řekou, severozápadní hranice probíhá podél komunikace spojující zámeckou bránu na V. zámeckém nádvoří a křižovatkou cest na začátku Důlní ulice. Ta ohraničuje prostor zásobního zahradnictví na jihozápadě, běžíc souběžně s ohradní zdí zámecké zahrady. U objektu tzv. Paraplíčka se zeď zalamuje a navazuje na terénní hranu nad svahem k řece Vltavě. První písemná zmínka o "zahradě nad Rybářskou ulicí" pochází však až z roku 1657. Předpokládá se, že zahrada vznikla v první polovině 17. století a měla hospodářský charakter. o neklidném období třicetileté války, nepřejícím péči o zahrady, došlo ke změně až za vlády posledního Eggenberka, knížete Jana Kristiána I. V souvislosti se založením zámecké zahrady kníže vykoupil také měšťanské pozemky v tzv. plášťové nebo také kuchyňské zahradě. Pravděpodobně zde (tj na ploše dnešního zásobního zahradnictví) byla v letech 1678 - 1683 zřízena zahradní skladiště a další provozní místnosti zahradnictví. V zahradě (ale i ve vlastní zámecké zahradě) se pěstovala vinná réva. Již v roce 1692 zde bylo vysazeno na 100 sazenic révy, dovezené z knížecího vinohradu v rakouském Senftenbergu. Vyhlídka, zřízená roku 1824 na místě bývalé bašty (tzv. Paraplíčko - fortifikace), byla se zámkem spojena promenádní cestou tzv. Horskou zahradou, vedenou přibližně po vrstevnici svahem nad Vltavou. Pro pohldnou chůzi byly vybudovány dřevěné chodníky z prken, opatřené zábradlím. Na promenádě byly zřízeny vyhlídkové terasy, poskytující poutavé výhledy na město a zámek a postaveny byly altány. Paraplíčko se v té době nevyužívalo jen jako vyhlídkové místo, ale také jako skladový objekt - v rozsáhlých sklepních prostorách, do nichž je zapuštěn zdvihací mechanismus Paraplíčka, zámečtí zahradníci skladovali rostlinné produkty a sazenicea v původních prostorách uchovávali zahradnické náčiní. Horská zahrada byla pravidelně udržována a využívána jako "vycházková zahrada" až do konce 19. století. Od počátku 20. století docházelo k postupnému úpadku Horské zahrady, v důsledku nedostatečné péče většina její plochy zarostla náletovými dřevinami a objekt Paraplíčka chátral. V roce 2009 zahájil NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích projekt rekonstrukce Horské zahrady, jehož cílem je rozsáhlá památková obnova a zpřístupnění přírodně krajinářské zahradní úpravy z počátku 19. století široké veřejnosti. V rámci téhož projektu byla v roce Paraplíčko - zdvihací deštníková střecha2016 byla dokončena stavební obnova objektu Paraplíčka. Paraplíčko, "altánek se zdvihacím mechanismem", je skutečným unikátem, jediným dochovaným v Evropě. V jeho obnovených půdních prostorách vznikla expozice zahradnického muzea, která je průběžně doplňována. V budoucnu tak budou mít návštěvníci možnost pokochat se nezapomenutelným výhledem na Český Krumlov a navštívit expozici, která se váže k historii místa. V muzeu bude vystaveno Paraplíčko - zdvihací mechanismus historické nářadí a různé jiné artefakty a ve sklepních prostorách různé typy květináčů, které naznačí způsob ukládání zahradnických produktů a sazenic, podobně jako je tomu v českokrumlovském klášteře klarisek. Pracovníci zámku tímto způsobem zachovají původní funkci těchto unikátních prostor.

Doprovodné akce

individuální výklad Ing. Jiřího OlšanaVíkend otevřených zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz 2012-17 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM