12.-13. června 2021

Státní zámek Opočno

otevřeno pouze v sezóně

Otevřeno během víkendu otevřených zahrad:
sobota:
6:00-20:30
neděle:
6:00-20:30

Dopravní spojení:


Další informace:
lokalita:
Opočno, Kralovehradecký kraj, Česká republika
typ objektu:
historický park
adresa:
Trčkovo náměstí 1, Opočno, 517 73
kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš Kořínek vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
e-mail:
oficiální web:

Popis

Opočenský zámecký park tvoří architektonicky vyvážený celek mistrně zasazený do údolí Zlatého potoka. Skalnaté údolí pod zámkem bývalo v dobách gotického hradu odlesněno. Před r. 1598 se stalo součástí obory. Kolem r. 1816 byl v této dosud neupravené části zřízen Rudolfem Josefem Colloredo-Mansfeldem (1772-1843) anglický park s romantickými stavbami a vodopády. Roku 1820 byly úpravy parku dokončeny a tento rok považujeme za jeho založení. Plocha před letohrádkem sloužila již za Trčků z Lípy jako užitná, okrasná i ovocná zahrada. V roce 1740 zde bylo vysazeno 62 meruněk, 47 broskví, 32 višní a 18 mišpulí. Ve sklenících se pěstovalo 357 citrusů, 200 ananasů a řada okrasných rostlin. Park lze rozdělit na čtyři části s výrazně odlišnými klimatickými poměry. Stinný severní svah s opukovými stěnami má chladnější a vlhké mikroklima. V části svahu je zachován vzácný zbytek suťového lesa. Okrajové části jsou porostlé především modřínem, tisem, smrkem a habrem. Skály často kryje drobná kapradina a mech. Jižní svah pod zámkem je méně strmý. Vyznačuje se teplým a slunným mikroklimatem. Převládají zde javory, jasany, buky, duby a jírovce, z jehličnatých zeravy a cypříšky. V křovinatém podrostu je často zastoupena svída, v bylinném patru převládá dymnivka, plicník, zapalice atd. V nejteplejších partiích roste zplanělý jihoevropský tulipán lesní. Na úzkém dně údolí je mikroklima ovlivněné především vodní hladinou rybníků na Zlatém potoce. Tepelné inverze a vlhká až mokrá půda mají výrazný vliv na skladbu zde rostoucích dřevin a bylin (k nejzajímavějším patří mladší metasekvoje). Nejlepší podmínky pro růst exotických dřevin jsou v rovinaté části před letohrádkem. Půda je zde po dlouhou dobu zahradnicky obdělávaná, dřeviny jsou částečně chráněny městskou zástavbou. Dominantami této části parku jsou líska turecká,buk stříhanolistý, smrk východní, platan javorolistý, tulipánovník, lípa stříbrná. Mezi těmito, svým vzrůstem mohutnými stromy, jsou i méně nápadné, ale přesto vzácné dřeviny: jinan dvoulaločný, zerav japonský, nahovětvec kanadský, katalpa, dřezovec trojtrnný, okrasná jabloň. V celém parku hojně roste několik zahradních forem tisu. Na prvním nádvoří zámku si pozornost zaslouží krásně rostlý rozložitý ořešák černý (Juglans nigra). Z jeho ořechu byl vypěstován, a v roce 2000 v jeho blízkosti vysazen, mladý nástupce tohoto krasavce. V údolní části parku jsou drobné romantické stavby - čínský pavilón a koupadlo, uměle vytvořené „orlí hnízdo“ a řada mostků a dalších drobných staveb. Z vyhlídek nad severním svahem se otevírají krásné pohledy na zámek a panorama městečka.

Doprovodné akce

6. 6. 2020 v rámci „Dnů parků a zahrad“ v souvislosti s dvousetletým výročím zámeckého parku - přednáška v zámecké tabulnici (od 17. hod.) na téma „Péče o park a krajinu ve 21. stol. za využití koňské síly". Přednáší paní Jindřiška Svobodová ze spolku Centrum slezského norika.

6. 6. a 7. 6. 2020 komentovaná prohlídka, procházka zámeckým parkem za odborného výkladu paní RNDr. Jarmily Martincové z Výzkumné stanice Opočno. Sraz před letohrádkem v 10:00 nebo ve 14:00 hodin. V průběhu soboty i neděle bude možná projížďka kočárem (bričkou) taženým koňmi po parku.
Vstup: volnýVíkend otevřených zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz 2012-17 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM