11.-12. června 2022

Zahrada prozatím není přihlášena.

Zámecká zahrada Hrochův Týnec

otevřeno po celý rok

Otevřeno během víkendu otevřených zahrad:
pátek:
13-15
sobota:
9 -13
neděle:
9 -13

Dopravní spojení:
vlak, autobus, kolo


Další informace:
parkoviště pro auta
vhodné pro vozíčkáře
vstup se psem
vhodné s dětmi

Plakát ve formátu A3

ikona Pozvánka 2021

lokalita:
Hrochův Týnec, Pardubický kraj, Česká republika
typ objektu:
historický park
adresa:
Riegrova 1, 53862 Hrochův Týnec
kontaktní osoba:
Ing. Petr Schejbal
e-mail:
oficiální web:

Popis

Zahrada o rozloze 3,7 ha je situovaná převážně jihovýchodně od zámku, v mírném východním svahu. Terasa před východním průčelím zámku je uzavřena balustrádou, jihovýchodně při severní bráně roste památný strom, mohutná lípa. V ose zámku je široké schodiště, na něž navazuje obdélný zahradní parter, oddělený od jižní části parku živým plotem. Kromě obvodové cestičky je uprostřed parteru umístěna kašna s osovou přístupovou cestou. Obvod cest tvoří nízký stříhaný živý plot. Také před jižním průčelím zámku je travnatý parter (revitalizován v roce 2020), po východním boku vymezený jehličnany, po západním boku převážně listnatými stromy. Hlavní osu parku tvoří cesta k východnímu průčelí zámku. V parku se nachází nehodnotná novodobá stavba a architektonicky i komozičně cenný zahradní domek. Jižně od pravidelné zahrady se nachází přírodně krajinářská partie a západní část tvoří obnovený ovocný sad. Zámek v Hrochově Týnci stál údajně již před rokem 1700 kdy byli jeho majitelé Zellerové z Rosenthalu. Dnešní budova však vznikla až po roce 1705 jako letohrádek premonstrátů z Hradiska u Olomouce. V úplnosti se zachovala dispozice přízemí s valenými a klášterními klenbami, v patře zbyla z původního vybavení zrcadlová klenba nad schodišťovou halou. Po zrušení kláštera Hradisko v roce 1784 přešel zámek do soukromých rukou. Chodba a reprezentační prostory při východním průčelí prošly historizující úpravou okolo roku 1850, kdy byl zámek majetkem Petra Karla Šlechty. Další úpravy proběhly v letech 1878 – 1879 za Josefa Krause, podnikatele z Pardubic. Určujícím prvkem původní výzdoby fasád byl vysoký pilastrový řád, který spolu s promyšlenou disposicí řadí stavbu mezi kvalitní příklady zámecké tvorby. Iónské hlavice pocházejí až z mladších úprav, stejně jako mnohé balkony na toskánských sloupech nebo mohutných volutových konzolách. Současný tvar mansardové střechy se čtyřbokou věžičkou, četné vikýře a věžovité rizality vznikly až při přestavbě za manželů Otakara a Melánie Tůmových v duchu historizující moderny v letech 1924-1925. Po roce 1945 byl v zámku umístěn Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče. Roku 2010 získala zámek do svého majetku obec Hrochův Týnec.

Doprovodné akce

Výstava obrazů, fotografiií a výrobků.

Doprovodný program pro dětiVíkend otevřených zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz 2012-21 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM