12.-13. června 2021

Česká zahradnická akademie Mělník – areál školy

otevřeno pouze ve všední dny

Otevřeno během víkendu otevřených zahrad:
pátek:
7:00 – 16:00
sobota:
9:00 – 16:00
neděle:
--

Dopravní spojení:
Autobus z Prahy – linka 369 – výstup Mělník poliklinika+ pěšky ulicemi Pražská a Fričova.


Další informace:
parkoviště pro auta
vhodné pro vozíčkáře
vhodné s dětmi
WC
obchod

Plakát ve formátu A3

ikona Pozvánka 2021

lokalita:
Mělník, Středočeský kraj, Česká republika
typ objektu:
botanická zahrada, arboretum
adresa:
Na Polabí 411; 276 01 Mělník
kontaktní osoba:
Ing. Miroslav Ezechel
e-mail:
oficiální web:

Popis

Zahrada České zahradnické akademie byla založena za účelem vytvoření sbírek, které měly sloužit vedle reprezentačního a oddychového potenciálu k praktické výuce dendrologie, květinářství a souvisejících předmětů. S jejich zakládáním bylo započato v 50. letech 20. století. Kompozičně nejzajímavější a sortimentálně nejbohatší je sbírka jehličnanů (pinetum). Parteru dominuje solitéra buku lesního, který je vyhlášen jako památný strom. Jeho obvod kmene činí 376 cm. Prostor před školní budovou je navržen jako drobný parčík, jehož centrum tvoří multifunkční travnatá plocha, sloužící k pobytu, výuce, společenským akcím i jako shromažďovací prostor. Součástí plochy před průčelím školy je malá, náznakově koncipovaná japonská zahrada. Severozápadní strana areálu je oddělena lemem dřevin od parku Na Polabí. V jejich stínu je sbírka pěnišníků a kapradin. Travnatá plocha před jídelnou je využívána pro sezónní květinové výsadby zejména cibulovin a letniček. V druhé části areálu za provozními budovami se nachází rozárium, štěrkový záhon, sbírky trvalek, vodních a bahenních rostlin. Větší část je ale vyhrazena pro příklady hospodářských ploch určených k pěstování květin, zeleniny, révy vinné a ovoce. Je zde také umístěn hmyzí hotel.

Doprovodné akce

Komentované prohlídky:
Pátek 11. 6. 2021 od 10:00 – sraz před vchodem do hlavní budovy.
Sobota 12. 6. 2021 od 10:00 – sraz před vchodem do hlavní budovy.Víkend otevřených zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz 2012-17 © Všechna práva vyhrazena.
webdesign by SYNAPSE5.COM