Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací

12.-13. června 2021

V minulém roce se Víkendu otevřených zahrad zúčastnilo 171 objektů. S každou přihlášenou lokalitou se zvyšuje povědomí veřejnosti o bohatství české zahradní a krajinářské architektury.


Neváhejte a staňte se součástí neustále se rozšiřující osvěty o krásách našich zahrad a přidejte se k nám.

Těšíme se na spolupráci! 

Pro organizátory Víkendu jsme připravili brožurku s návodem, jak akci připravit včetně seznamu objektů, které se akce zúčastnily v minulých letech.

online přihláška

Program Víkendu otevřených zahrad
vyplňte prosím čas pouze pro dny, kdy se u Vás Víkend otevřených zahrad koná...

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem a použity výhradně pro zpracování objednávky. Bez souhlasu nejsou předány třetí straně.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je cílem a jak akce probíhá?

Hlavním cílem je představit veřejnosti běžně přístupné i nepřístupné objekty zeleně (zahrada, park, významná alej) a informovat je o jejich důležitosti nejen z pohledu zahradní a krajinářské tvorby, ale také z pohledu ochrany přírody a kulturního bohatství. Představení objektu proběhne formou komentované prohlídky. S akcí by mělo být spojeno určité oživení zahrady a to formou koncertů, divadelních představení, soutěží pro děti, autorských čtení aj., tyto doprovodné akce však nejsou nezbytně nutné.

Jak probíhá komentovaná prohlídka?

Prohlídka je stanovena na určitý čas a určité místo (uvedete na propagačním letáku). Prohlídek může být i několik během dne či víkendu, záleží na Vás. V rámci komentáře se průvodce návštěvníkům krátce zmíní o akci, poté naváže s popisem historie objektu, kdo jej navrhl, ukáže plány, mapky, případně historické fotografie. Popíše, co je na objektu zajímavé, co se zde bude v nejbližší době realizovat, jak probíhá údržba a jak je náročná personálně a finančně, jaké jsou v objektu významné rostliny, jaké se k objektu vážou legendy, příběhy. V případě menších soukromých zahrad bude zajímavé popsat plánování, osobní zapojení, realizaci, jak častá je údržba zahrady, co se v zahradě pěstuje, co je zvláštností, jaké přírodní technologie jsou využívány.

Máte ve městě více objektů?

Pokud chcete ve Vašem městě představit více objektů, je důležitá koordinace doby počátku komentovaných prohlídek či doprovodných akcí s ostatními objekty. Doporučujeme vytvořit leták s mapkou a cestou k jednotlivým objektům. Vhodným oživením je kartička s možností získání razítek, jenž motivuje k návštěvě všech zahrad. Leták rádi vložíme na naše stránky, odkud si jej mohou stáhnout další spoluobčané.

Musí akce probíhat v oba dva dny?

Ne, představení objektu či doprovodná akce může proběhnout pouze v jeden den, vzhledem k náročnosti příprav jsou však optimální dny oba.

Jaký je vhodný čas?

Vhodný čas ke komentovaným prohlídkám je od 14 hod do večera. Délka prohlídky by neměla být delší než 1 hodinu (dle velikosti objektu). Pokud budou ve městě probíhat paralelně prohlídky v několika objektech, je nutná jejich koordinace tj. časová návaznost, aby se lidé mohli zúčastnit všech prohlídek ve městě jako uceleného programu. Čas doprovodných akcí je na zvážení jednotlivých organizátorů.

Je možné připravit další navazující program?

Ano, akci je vhodné rozšířit o doplňující program - koncerty, divadelní představení, soutěže pro děti, autorská čtení, poznávání rostlin atd.

Kolik lidí je třeba pro zajištění akce?

Pro komentovanou prohlídku je nutné zajistit minimálně jednoho průvodce. Další osoba by měla být zodpovědná za propagaci (kontaktování místních novinářů, roznos a výlep plakátů, rozhlas atd.). Navazujících programy (koncerty, divadla, soutěže) obnáší větší organizaci dobrovolníků.

Kdo na akcích obvykle spolupracuje?

Dobrovolníci, zejména občanská sdružení, spolky, skautské oddíly atd. Cílem je získat si okruh příznivců i pro další období.

Má být vstup do zahrady zpoplatněn?

Vstup může být zcela volný nebo mohou být vybírány finance za komentovanou prohlídku, v případě možnosti uzavření zahrady i za jednotlivý vstup. Zavedení vstupného a jeho výše je na zvážení každého pořadatele.

Jak se lidé o akci dozví?

Na celostátní úrovni připravuje propagaci SZKT a NPÚ, zejména v masových médiích (TV, rádia, noviny, internetové zpravodajství). Na regionální úrovni či v městském zpravodaji a rozhlase je třeba Vaší spolupráce. Na našich stránkách v odkazu PRESSKIT získáte základní informace o akci, ke kterým připojíte informace o svém objektu, takto připravené podklady můžete zasílat místním novinářům, rozhlasu apod. Základním propagačním materiálem a zároveň označením akce bude jednotný leták (v sekci KE STAŽENÍ). Do letáku doplníte své údaje o objektu a vytisknete si jej (počet ks je na Vás-dle míry propagace).
Upozorňujeme, že propagace je opravdu základní kámen úspěchu.

Koho pozvat?

Doporučujeme oslovit zástupce místní samosprávy, občanské spolky (zahrádkáře, ochránce přírody, důchodce, skautské oddíly, kulturní a umělecká sdružení atd.), známé osobnosti kraje a vhodnou propagací vzbudit zájem u místních občanů.

Kolik lidí můžeme na akci očekávat?

Návštěvnost se bude odvíjet zejména od Vaší propagace a nabídky, kterou poskytnete v rámci doprovodných akci. (V pražských zahradách se vloni zúčastnilo akce tisíce lidí, v objektech méně navštěvovaných a známých to byly jen desítky).

Kde dostanu podklady a materiály k akci?

Všechny podklady najdete na stránkách www.vikendotevrenychzahrad.cz - sekce KE STAŽENÍ.

Víte, které akce se pořádají v tento den ve Vašem městě?

Paralelně mohou ve Vašem městě probíhat i další akce. Vhodné je se o těchto akcích informovat a připravit Váš program v souladu či v návaznosti na program ostatních pořadatelů.

Mohu na akci získat finanční prostředky?

Akce je dobrovolná, tedy bez nároků na odměnu. Pokud však máte ve svém okolí sponzory, požádejte je o podporu (tisk letáků, zaplacení průvodce, občerstvení pro návštěvníky apod.).

Co bych měl vědět o svém objektu, aneb jaké jsou obvyklé otázky?

- Jaká je historie vzniku zahrady
- Jak se zahrada/park udržuje
- kolik na ní pracuje lidí, kolik údržba stojí a co všechno obnáší (kolikrát se kosí, kolikrát stříhá, kolikrát zalívá atd.)
- Proč se ten či onen strom kácí nebo proč se některé stromy ponechávají (refugia hmyzu apod.)
- Jaké dřeviny či byliny jsou v objektu nejvzácnější
- Kolik je v parku přibližně stromů a kolik let má ten nejstarší
- Co v zahradě pěstujete

Návštěvníci mají rádi legendy, pohádky, vtipné historky, příběhy, které se odehrály nebo mohly odehrát v dané lokalitě, nebojte se je s nimi obeznámit.

JAK POSTUPOVAT?

- jsem přihlášen, organizátorovi jsem dodal potřebné informace o svém objektu
- mám nachystány podklady a informace o svém objektu, které předám průvodci
- zajišťuji si organizační tým (průvodce, případného výběrčí vstupného, organizátory doprovodných programů, to vše dle míry zapojení)
- nejpozději týden před akcí vyplním a stáhnu jednotný propagační plakát akce v sekci KE STAŽENÍ a zajistím jeho distribuci (informační centra, místní nástěnky, vylepovací plochy atd.)
- pokud chci, nechám před akcí otisknout článek v místním zpravodaji, do propagace zapojím místní rozhlas a dopisem nebo osobně oslovím zástupce Měst, občanská sdružení a spolky
- v den akce vyvěsím jednotný propagační plakát na svůj objekt (označení, kde akce probíhá)
- po akci vyplním organizátorovi dotazník o průběhu akce, o počtech návštěvníků, o spokojenosti s organizací, aby měl zpětnou vazbu, se kterou může pracovat v rámci organizování dalšího ročníku

Víkend otevřených zahrad
www.vikendotevrenychzahrad.cz 2012-17 © Všechna práva vyhrazena.
Víkend otevřených zahrad najdete také na FACEBOOKU
webdesign by SYNAPSE5.COM